Giza Gradation & Giza (Hamanaka, cotton)

顯示方式︰ 列表 / 方格
顯示︰
排序方式︰
鉤針女裝上衣 - Giza Gradation
[ 作品分享 ] 線:  Hamanaka Giza Gradation #104 - 7個 鉤針: 2.5mm (4/0) 圖: 舊書  ..
HK$0
Giza Gradation 棉線段染 #106 淺紅
成份: 100% Egyptian Cotton 埃及棉 重量/長度:40gm / 112m 棒針: 3.5 - 4mm 鉤針: 2.5- 3mm (4/0 - 5/0)..
HK$78
Giza Gradation 棉線段染 #107 山茶紅
成份: 100% Egyptian Cotton 埃及棉 重量/長度:40gm / 112m 棒針: 3.5 - 4mm 鉤針: 2.5- 3mm (4/0 - 5/0)..
HK$78
Giza Gradation 棉線段染 #109 淺紫
成份: 100% Egyptian Cotton 埃及棉 重量/長度:40gm / 112m 棒針: 3.5 - 4mm 鉤針: 2.5- 3mm (4/0 - 5/0)..
HK$78
Giza Gradation 棉線段染 #103 橙
成份: 100% Egyptian Cotton 埃及棉 重量/長度:40gm / 112m 棒針: 3.5 - 4mm 鉤針: 2.5- 3mm (4/0 - 5/0)..
HK$78
Giza Gradation 棉線段染 #105 金啡
成份: 100% Egyptian Cotton 埃及棉 重量/長度:40gm / 112m 棒針: 3.5 - 4mm 鉤針: 2.5- 3mm (4/0 - 5/0)..
HK$78
Giza Gradation 棉線段染 #101 淺灰
成份: 100% Egyptian Cotton 埃及棉 重量/長度:40gm / 112m 棒針: 3.5 - 4mm 鉤針: 2.5- 3mm (4/0 - 5/0)..
HK$78
Giza Gradation 棉線段染 #108 黑灰
成份: 100% Egyptian Cotton 埃及棉 重量/長度:40gm / 112m 棒針: 3.5 - 4mm 鉤針: 2.5- 3mm (4/0 - 5/0)..
HK$78
Giza 棉線 #14 灰
成份: 100% Egyptian Cotton 埃及棉 重量/長度:40gm / 112m 棒針: 3.5 - 4mm 鉤針: 2.5- 3mm (4/0 - 5/0)..
HK$72
Giza 棉線 #16
成份: 100% Egyptian Cotton 埃及棉 重量/長度:40gm / 112m 棒針: 3.5 - 4mm 鉤針: 2.5- 3mm (4/0 - 5/0)..
HK$72
化妝袋 Pouch - Giza #7
..
HK$0